Strona główna


1. WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Podstawową działalnością firmy jest wycena wszelkich rodzajów nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, a także wycena służebności przesyłu, wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości - usługi wykonywane na  zlecenie osób fizycznych oraz prawnych.

Określamy wartość nieruchomości dla potrzeb:
kupna-sprzedaży
zabezpieczenia kredytu
ubezpieczeń majątkowych
skarbowo-podatkowych
zniesienia współwłasności
 podziału majątku lub postępowania spadkowego
aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów)
odszkodowań
opłat planistycznych i adiacenckich
i innych na życzenie Zamawiającego.

Określamy również wartość środków trwałych na potrzeby księgowe - zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF).

Wycena nieruchomości sporządzona jest w formie operatu szacunkowego, w  oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
Ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. www.pfva.com.pl

Wynagrodzenie za wykonany operat szacunkowy ustalane jest indywidualnie ze Zleceniodawcą, w  zależności od rodzaju, lokalizacji nierucho- mości i celu wyceny.
Koszt wyceny nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości, jest natomiast funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących.


2. INNE OPRACOWANIA

Poza wyceną wykonujemy szereg innych usług w zakresie nieruchomości, w tym m.in.:

 analizy rynku nieruchomości
 analizy opłacalności inwestowania            w nieruchomości
 analizy skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów              miejscowych
 określanie wartości indywidualnej nieruchomości na potrzeby              konkretnego inwestora


3. USŁUGI INŻYNIERYJNE


W ramach świadczonych usług inżynieryjnych wykonujemy:


inwentaryzacje budynków

  i lokali

ZAPEWNIAMY:

wysoką jakość usług
wiarygodność i rzetelność
bezstronność
terminowość
umiarkowane ceny

Posiadamy polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego wystawioną przez PZU S.A.
  © 2005 Wszelkie prawa zastrzeżone Design by Itala