+48 608 28 28 13

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

mgr inż. Laura Morzewska


Od 2005 r. oferujemy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości, służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości oraz usługi inżynieryjne związane z nadzorami nad prowadzonymi inwestycjami budowlanymi.

Dowiedz się więcej

Dlaczego my?


Doświadczenie


Kilkunastoletnie doświadczeniem w zawodzie.

Współpraca z przedsiębiorcami, bankami, deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi, urzędami gminy, starostwami powiatowymi, sądami, komornikami sądowymi, prokuraturą i policją, a także osobami fizycznymi.

Doświadczenie w nadzorach i odbiorach robót na wielomilionowych kontraktach budowlanych.

Profesjonalizm


Znajomość rynku lokalnego nieruchomości poprzez udział i administrowanie w regionalnej bazie danych o cenach transakcyjnych sprzedaży nieruchomości.

Stałe doskonalenie zawodowe (udział w wielu szkoleniach i warsztatach zawodowych, śledzenie zmian przepisów prawa) – szkolenia w zakresie wycen dla potrzeb sądowych, skarbowo-podatkowych, zabezpieczenia wierzytelności bankowych, wyceny przedsiębiorstw i in.

Bezstronność i rzetelność

Terminowość i umiarkowane ceny

Posiadamy polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, a także polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa.

Nasz zespół


mgr inż. Laura Morzewska


 • Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej

 • Absolwent studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości i zarządzania nieruchomościami na Politechnice Wrocławskiej

 • Rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 4353 nadane przez Ministra Infrastruktury w 2005 r.

 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami, licencja nr 6330 wydana przez Ministra Infrastruktury w 2006 r.

 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Legnicy w zakresie wyceny nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami

 • Prezes Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

 • Założyciel i administrator regionalnej bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości zrzeszającej rzeczoznawców majątkowych z terenu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego

mgr inż. Mirosław Morzewski


 • Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej

 • Absolwent studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

 • Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i mostowej

 • Członek Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Posiada duże doświadczenie w nadzorze i odbiorze robót budowlanych na wielomilionowych kontraktach budowlanych

Podstawą naszych działań są aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Realizując zlecenia kierujemy się bezstronnością oraz zasadami etyki zawodowe. Klientom gwarantujemy profesjonalną, rzetelną oraz terminową obsługę. Usługi objęte są tajemnicą zawodową rzeczoznawcy majątkowego.


Oferta

Wycena nieruchomości


Określamy wartość:

 • Nieruchomości mieszkaniowych (lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny, działka budowlana, kamienica mieszkalna, inwestycja w toku)

 • Nieruchomości komercyjnych (lokal użytkowy, biurowiec, hala, magazyn, grunty inwestycyjne)

 • Nieruchomości przedsiębiorstw (zespół składników majątkowych)

 • Nieruchomości nietypowych (rolne, użyteczności publicznej i in.)

 • Maszyn i urządzeń

 • Budowli (sieci infrastruktury technicznej, place, ogrodzenia i in.)

 • Służebności przesyłu (linie energetyczne, wodociągi, kanalizacja, sieci teletechniczne) i drogi koniecznej

 • Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

 • Indywidualną na potrzeby konkretnego inwestora

Cele wyceny:

 • Kupno-sprzedaż

 • Zabezpieczenie kredytu

 • Ubezpieczenia majątkowe

 • Skarbowo-podatkowe

 • Podział majątku lub postępowania spadkowego

 • Zniesienie współwłasności

 • Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 • Wartość środków trwałych do celów księgowych – zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF)

 • Wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów)

 • Odszkodowania

 • Opłaty planistyczne i adiacenckie

 • Inne cele na życzenie Zamawiającego

Wycena nieruchomości sporządzona jest w formie operatu szacunkowego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:


 • Ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

 • Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (www.pfva.com.pl)

Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalane jest indywidualnie ze Zleceniodawcą, w zależności od rodzaju, lokalizacji nieruchomości i celu wyceny. Koszt usługi nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości, jest natomiast funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących.


Oferta

Inwentaryzacje, podziały budynków, lokali


 • Inwentaryzacje budynków

 • Inwentaryzacje lokali

 • Podział budynków do zniesienia współwłasności

 • Wyodrębnianie lokali (mieszkalnych, użytkowych)

 • Podział lokali (mieszkalnych, użytkowych)

 • Łączenie lokali (mieszkalnych, użytkowych)

Oferta

Nadzory budowlane, przeglądy


 • Nadzory budowlane nad realizacją inwestycji (budowa domu jednorodzinnego, obiektów komercyjnych)

 • Pełnienie funkcji kierownika budowy

 • Zastępstwo inwestorskie

 • Przeglądy techniczne obiektów budowlanych

 • Ocena jakości robót budowlanych

 • Odbiory (lokali, budynków, robót budowlanych)

 • Doradztwo przy odbiorze lokalu

Oferta

Doradztwo


 • „Due dilligence” nieruchomości
  Udzielmy wsparcia w procesie nabycia nieruchomości, które pozwala zredukować potencjalne ryzyka związane ze stanem prawnym nieruchomości. Sporządzana analiza SWOT służy identyfikacji zagrożeń i ryzyka, szans i potencjału nabywanej nieruchomości i jest ważnym elementem w negocjacjach.

 • Analizy rynku nieruchomości

 • Analizy opłacalności inwestowania w nieruchomości

 • Analizy skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych

 • Określanie stawek czynszu najmu/dzierżawy nieruchomości

 • Doradztwo majątkowe

 • Doradztwo inwestycyjne

Helping people enhance their wealth

Exponent WordPress theme is insanely flexible and amazingly easy to use. This alone would be enough for a 5 star rating. On top of a great tool is even better customer support. The only theme you will ever need.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - klikając tutaj.

Polityka prywatności (klauzula Informacyjna)

Google Maps API KEY is missing

Kontakt


W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o przesłanie zapytania na załączonym formularzu. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

W ciągu 24 godzin skontaktujemy się z Państwem informując o cenie i możliwym terminie wykonania usługi.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
MORZEWSKA NIERUCHOMOŚCI

ul. Jana Karskiego 1, 59-220 Legnica
Tel. +48 608 28 28 13
morzewska.nieruchomosci@op.pl

GSM +48 608 28 28 13
(wyceny nieruchomości)

NIP 691-153-50-68
REGON 020139142

Formularz kontaktowy

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - klikając tutaj.

Polityka prywatności (klauzula Informacyjna)

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Korzystamy również z treści i skryptów stron trzecich, które mogą korzystać z technologii śledzenia. Poniżej możesz selektywnie wyrazić zgodę, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie, danych, które zbieramy oraz sposobu ich przetwarzania, sprawdź naszą politykę prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlanie treści z Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlanie treści z Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlanie treści z Google
Spotify
Zgoda na wyświetlanie treści z Spotify
Sound Cloud
Zgoda na wyświetlanie treści z Sound